Tulopohja ja ostopalvelujen ylitykset ovat Tampereen talouden ongelmat

Tilinpäätöksen osoittama tilikauden tulos on erittäin heikko, itse asiassa historiallisen heikko. Kaikille meille valtuutetuille on tullut selväksi, että ainoa suunta on jatkossa ylöspäin. Talouden alijäämä puolitetaan tänä vuonna, ja ensi vuonna talous tasapainotetaan, toteaa SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Pekka Salmi.

Heikon talouden suurin ongelma on tulopohja. Tuloverokertymä on polkenut kolme vuotta paikallaan, vaikka kaupunki on samaan aikaan kasvanut voimakkaasti ja palvelutarpeet sen mukana. Toinen iso ongelma liittyy ostopalveluiden ylityksiin. Erityisesti sairaanhoitopiirin kustannukset ovat olleet voimakkaassa kasvussa.

Kaupungin oma organisaatio on tehnyt hyvää työtä säästöjen aikaan saamiseksi. Tosin sitovissa tavoitteissa on edelleen parantamisen varaa, kuten arviointikertomuksessa käy ilmi. Useita sitovia tavoitteita on jäänyt toteutumatta. Lisäksi mittareiden osalta on edelleen tekemistä. Tavoitteiden pitäisi olla sellaisia, että niitä voi mitata, ja että niihin voidaan vaikuttaa.

Säästöjä on tehty kymmenien miljoonien edestä heikon talouden tasapainottamiseksi. SDP kannalta säästötoimenpiteet ovat olleet kovia. On leikattu palvelutasosta ja nostettu monia palvelumaksuja, jotka kohdistuvat erityisesti pienituloisiin. Jatkossa leikkauksia palvelutasosta ei enää tulisi tehdä. Järkeviä säästöjä pitää toki tehdä jatkossakin.

Tuloveron korotus on erittäin todennäköinen ensi vuodelle. On vaikea nähdä, että talous saadaan tasapainoon ilman veronkorotuksia, SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Pekka Salmi kiteyttää.

Tampereen kaupunginvaltuusto kokoontui 20.5.2019.

 

Aila Dündar-Järvinen valittiin kaupunginvaltuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi

Kaupunginvaltuusto valitsi Aila Dündar-Järvisen  kaupunginvaltuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Valtuusto onnitteli vastavalittua varapuheenjohtajaa kukkakimpulla. Kuvan otti valtuustotoveri Anne Liimola.

Kaupunginvaltuuston ensimmäisen varapuheenjohtajan paikka vapautui, kun edellinen varapuheenjohtaja Pekka Salmi valittiin kaupunginhallituksen ja sen konsernijaoston jäseneksi.

 

Aila Dündar-Järvinen ehdolla Tampereen kaupunginvaltuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi

Tampereen kaupunginvaltuuston sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää kaupunginvaltuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi kaupunginvaltuutettu Aila Dündar-Järvistä.

Ensimmäisen varapuheenjohtajan paikka vapautui, kun tehtävän aikaisempi hoitaja Pekka Salmi valittiin Tampereen kaupunginhallituksen ja sen konsernijaoston jäseneksi. Salmi toimii kaupunginhallituksen kolmantena varapuheenjohtajana ja konsernijaoston varapuheenjohtajana.

Valinnan jälkeen Dündar-Järvinen jättää kaupunginhallituksen jäsenyyden sekä konsernihallituksen varajäsenyyden.

Tampereen kaupunginvaltuusto päättää valtuuston ensimmäisestä varapuheenjohtajasta 11. maaliskuuta.

”Olen innostunut ja motivoitunut”

Kaksi vuotta kaupunginhallituksen jäsenenä on ollut antoisaa aikaa. Kiitän sosialidemokraattista valtuustoryhmää luottamuksesta. 20 valtuustovuoden jälkeen koen luontevana siirtyä valtuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi.Olen innostunut ja motivoitunut uudesta tehtävästä. Haluan kehittää valtuuston työskentelyä yhdessä muun puheenjohtajiston kanssa, Dündar-Järvinen sanoo.

Valtuuston ensimmäisellä varapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksessa.

 

Tampereen demarit esittävät Pekka Salmea kaupunginhallitukseen

SDP Tampereen kunnallisjärjestön hallitus päätti kokouksessaan 4.2.2019 esittää Tampereen kaupunginhallitukseen ja sen konsernijaostoon Pekka Salmea. Salmi on aiemmin toiminut mm. apulaispormestarina viime valtuustokaudella. Kaupunginvaltuutettuna hän on toiminut vuodesta 2009 alkaen.

Valinnan myötä Pekka Salmi eroaa kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtajuudesta sekä Tampereen Sähkölaitos Oy:n ja YH-Kodit Oy:n hallitusten jäsenyyksistä.

Paikka kaupunginhallituksessa vapautui kaupunginvaltuutettu Atanas Aleksovskin ilmoitettua erostaan kaupunginhallituksen jäsenyydestä. Kaupunginvaltuusto valinnee jäsenen kaupunginhallitukseen kokouksessaan 18.2.2019.

Lisätietoja

Jyrki Koskinen, puheenjohtaja
Tampereen sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö ry
Puh. 0400 338 024
jyrki.koskinen@tampereensyke.fi

 

Loukaskorpi lähtee ehdolle eduskuntavaaleihin

Tampereen apulaispormestari Johanna Loukaskorpi lähtee SDP:n ehdokkaaksi eduskuntavaaleihin. 44-vuotias Loukaskorpi on koulutukseltaan filosofian maisteri.

Ennen valintaansa hyvinvoinnin palvelualueen apulaispormestariksi hän toimi peruskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorina. Tampereen kaupunginvaltuutettu Loukaskorpi on ollut vuodesta 2008.


Loukaskorpi lupautui viime viikolla ehdokkaaksi Pirkanmaalla SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteen ja puoluesihteeri Antton Rönnholmin pyydettyä häntä. SDP:n Pirkanmaan piirin toiminnanjohtaja Harri Sandell on erittäin tyytyväinen Loukaskorven päätökseen.

Johanna tuo ehdokaslistallemme kaivattua kasvatus- ja opetusalan asiantuntemusta, Sandell kertoo.
Olen iloinen siitä, kuinka moni ihminen on osoittanut minulle tukensa ja toivonut ehdokkuuttani. Vaaleissa valitaan Suomen suunta ja on hienoa olla mukana kirittämässä SDP vaalivoittoon Pirkanmaalla, toteaa Loukaskorpi.

Loukaskorvelle koulutukseen, hyvinvointiin ja sosiaalipolitiikkaan liittyvät asiat ovat tärkeitä. Apulaispormestarina ja opettajana hän on nähnyt, kuinka oleellista on huolehtia peruspalveluista ja pitää kaikki ihmiset mukana.

On panostettava peruskouluun ja turvattava lasten ja nuorten koulutuksellinen tasa-arvo. Nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi SDP haluaa laajentaa oppivelvollisuutta toiselle asteelle ja varmistaa kaikille nuorille yhteiskunnan vaatima osaaminen, Loukaskorpi sanoo.

Tulevalla vaalikaudella on aloitettava sosiaaliturvan uudistus, joka takaa jokaiselle ihmiselle riittävän toimeentulon, tarvittavat palvelut sekä purkaa etuuksiin liittyviä tukiloukkuja.

Loukaskorpi painottaa, että myös kulttuurin valtion rahoitusta on lisättävä. Prosentti valtion budjetista taiteen rahoitukseen on askel hyvinvoivempaan Suomeen.

Lisätiedot

Johanna Loukaskorpi
Puh. 050 366 7236

SDP:n Pirkanmaan piiri
Harri Sandell
Puh. 050 5164139

Aleksovski ilmoittaa eroavansa kaupunginhallituksesta

Tampereen Sdp:n valtuustoryhmä ja Atanas Aleksovski ovat käsitelleet hyvässä yhteisymmärryksessä Aleksovskin asemaa Pirkanmaan käräjäoikeuden antaman tuomion jälkeen. Aleksovski on ilmoittanut eroavansa kaupunginhallituksen ja sen konsernijaoston luottamustehtävistä. Hän on tehnyt ratkaisunsa puolueen edun vuoksi. Kaupunginvaltuusto täyttää avautuvat luottamustehtävät aikaisintaan helmikuun kokouksessa.

Aleksovski on ilmoittanut tyytymättömyytensä käräjäoikeuden tuomioon ja valittaa päätöksestä hovioikeuteen. Oikeusprosessi on kesken, joten tällä hetkellä ei ole lainvoimaista päätöstä. Vasta lainvoimaisen päätöksen jälkeen valtuustoryhmä arvioi Aleksovskin asemaa kaupunginvaltuutettuna. Aleksovski jatkaa kaupunginvaltuutettuna.

Lisätietoja

Valtuustoryhmän pj. Pekka Salmi
Puh. 050 565 8898