Valtuustoaloite: Tampereen kaupungin torjuttava tahatonta yksinäisyyttä

Koronakriisin myötä tahaton yksinäisyys koskettaa yhä useampaa suomalaista. Alkuvuonna SPR:n Taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan jo noin joka kolmas suomalainen kokee yksinäisyyttä. Tämä on vakava uhka kansanterveydellemme, sillä tahaton yksinäisyys vastaa tutkimusten mukaan haittavaikutuksiltaan samaa asiaa kuin viidentoista savukkeen polttaminen päivässä.

Tahatonta yksinäisyyttä koetaan esimerkiksi iästä, sukupuolesta ja tausta riippumatta. Erityisesti yksinäisyys koskettaa yksinasuvia, joita tamperelaisistakin on nykyään jo yli puolet. Tutkimusten mukaan tahaton yksinäisyys voi johtaa uupumukseen ja masennukseen, jotka puolestaan altistavat työkyvyttömyydelle. Jo tällä hetkellä suurimpia työkyvyttömyyseläkkeiden syitä on mielenterveysongelmat.

Koronakriisin jälkihoito on asia, joka Tampereella pitää pystyä hoitamaan: se on inhimillistä ja taloudellista. Tarvitsemmekin toimenpiteitä tahattoman yksinäisyyden torjumiseksi ja poistamiseksi. Toimia tarvitaan niin palveluiden kuin toiminnan saralla.

Esitänn, että Tampereen kaupunki torjuu tahatonta yksinäisyyttä ja laatii ohjelman, johon kootaan poikkihallinnollisesti erilaisia toimia tahattoman yksinäisyyden vähentämiseksi. Ohjelman valmistelussa osallistetaan myös kuntalaisia ja se laaditaan vuorovaikutuksessa kuntalaisten kanssa. Sen lisäksi ehdotan, että jo ennen ohjelman valmistumista kaupunki ryhtyy pikaisesti toimii tahattoman yksinäisyyden torjumiseksi.

Sofia Julin,
Kaupunginvaltuutettu (sd.)

Tampereella 20.9.2021