JÄRJESTÖ

SDP Tampere on aktiivinen järjestö, joka seuraa sekä kansallista että paikallista politiikkaa, ja tiedottaa jäsenistölleen sekä muille asioista kiinnostuneille uusista tapahtumista, päätöksistä ja tulevaisuuden suunnitelmista. Tervetuloa mukaan järjestömme toimintaan!

JÄRJESTÖN ORGANISAATIO


Tampereen Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö on SDP:hen kuuluvien Tampereella toimivien puolueosastojen katto-organisaatio. Kunnallisjärjestö on perustettu 1906. Kunnallisjärjestön tehtävänä on tukea puolueosastojen toimintaa.

Kunnallisjärjestön jäseniä ovat Tampereella toimivat sosialidemokraattiset puolueosastot, joita tällä hetkellä on 22. Näissä on yhteensä noin 1500 jäsentä.

Kunnallisjärjestö järjestää kokouksia, yleisötilaisuuksia, juhlia, ohjaa ja valvoo puolueosastojen jäsenten osallistumista kunnalliseen toimintaan sekä johtaa paikallisen puolueväen valmistautumista valtiollisiin ja kunnallisiin vaaleihin. Kunnallisjärjestö toimii yhteistyössä piirijärjestön ja puolueen toimielinten kanssa.

Kunnallisjärjestön ylin päättävä elin on edustajisto, johon puolueosastot valitsevat edustajansa. Toimeenpanevana hallituksena toimii kunnallisjärjestön hallitus.

Kunnallisjärjestön puheenjohtajana toimii tällä hetkellä Jyrki Koskinen ja varapuheenjohtajana Johanna Santaniemi. Lisäksi kunnallisjärjestön hallitukseen kuuluu 13 jäsentä.

Kunnallisjärjestön hallituksen kokouksiin osallistuvat myös sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ja Tampereen demarinuorten edustajat.

Kunnallisjärjestön toimisto sijaitsee Tampereen Työväentalossa, sen viidennessä kerroksessa. Toimistossa työskentelee kunnallissihteeri Riku Kemppinen. Hän vastaa järjestön toiminnan pyörittämisestä yhdessä kunnallisjärjestön hallituksen kanssa.