Luottamus

22.11.2022
Meillä oli viime viikolla Sara Hildenin museon johtokunnan kokous. Yhtenä jokaisessa kokouksessamme käsiteltävistä asioista on museorakennuksen nykytilanne. Rakennus on ikääntynyt…

SEURAA KESKUSTELUA SOMESSA


Lue elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen lautakuntien apulaispormestari Pekka Salmi haastattelu koskien toisen asteen koulutusta Tampereella.

https://www.sdptampere.fi/lukioihin-paasya-helpotettu-tampereella-ammattioppilaitokset-kaipaavat-lisaa-erityisopetusta/

#Tampere

Lue elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen lautakuntien apulaispormestari @PekkaTSalmi haastattelu koskien toisen asteen koulutusta Tampereella.

https://www.sdptampere.fi/lukioihin-paasya-helpotettu-tampereella-ammattioppilaitokset-kaipaavat-lisaa-erityisopetusta/

#Tampere

www.sdptampere.fi

Lue Sara Hildénin taidemuseon johtokunnan puheenjohtajan Kirsi-Kaisa Sinisalon blogikirjoitus luottamuksesta. "Voimmeko yksilöinä luottaa siihen, että meistä kannetaan huolta?"

https://www.sdptampere.fi/luottamus/

www.sdptampere.fi

Lue Sara Hildénin taidemuseon johtokunnan puheenjohtajan Kirsi-Kaisa Sinisalon blogikirjoitus luottamuksesta. "Voimmeko yksilöinä luottaa siihen, että meistä kannetaan huolta?"

https://www.sdptampere.fi/luottamus/

On hyvä muistaa, että vaikka tällaisia suhteellisen pieniä luonnonsuojelualueita tehdään, niin ne eivät minkään lajin tulevaisuutta takaa. Meidän tulisi ennallistaa myös isompia alueita, jotta lajien tulevaisuus saadaan turvattua.
@IlkkaPo
#trevaltuusto

Atanas Aleksovski: Yleensä palkkioiden käsittelyyn on muodostettu täysin ulkopuolinen työryhmä, joka on valmistellut esitykset tulevista palkkioista.

#trevaltuusto

Valtuutetun työ on aika täysipäivästä. Puhumattakaan hallituksen jäsenen työstä. Valmistautuminen kokouksiin vie paljon aikaa.

Olisin toivonut, että esitys asiasta olisi tullut hyvissä ajoin, jotta siitä olisi ehtinyt etukäteen keskustelemaan.

@AilaDundar
...#trevaltuusto

Atanas Aleksovski: Minulla on huoli muutamasta asiasta. Kun tiedämme missä vaiheessa hyvinvointialueen valmistelut ovat, niin olisin toivonut, että asiassa otettaisiin aikalisä.

#trevaltuusto