Ryhmäpuheenvuoro kaupunginstrategian valmistelutilanteeseen

Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

Strategia on kaupungin johtamisjärjestelmän tärkein osa. Strategia antaa toiminnalle suunnan ja tarkoituksen sekä auttaa priorisoimaan. Se luo toiminnalle määrätietoisuutta ja tehokkuutta. Oleellista on, että strategiassa linjatut tavoitteet näkyvät konkreettisina toimina. Strategiaa tarvitaan myös siihen, että kaupunki pystyy uudistamaan toimintaansa, ratkaisemaan haasteita ja varmistamaan myönteisen kehityksen.

Strategian rakenne on muuttumassa tiiviimmäksi ja yleisemmäksi. On tärkeää kuitenkin varmistaa, että tavoitteet ovat riittävän konkreettisia ja mittarit kelvollisia. Muutoin strategia jää liian yleiselle tasolle. Merkittävä ero aikaisempaan on palvelusuunnitelmien laatiminen. Ne ohjaavat lautakuntien vuosisuunnitelmia ja niiden pitäisi ohjata myös talousarvion suunnittelua, mikä ei ainakaan vielä käy ilmi taustamateriaalista.

Strategian valmistelun yhteydessä on keskusteltu paljon pormestariohjelman ja strategian suhteesta. Demokraattisiin organisaation perusperiaatteisiin kuuluu, että ensin käydään vaalit ja sen jälkeen aletaan miettiä tulevan kauden linjauksia ja tavoitteita. Nyt vaalien ajankohta vaikutti siihen, että strategiatyö oli jo aika pitkällä ennen kuin uusi valtuusto aloitti työnsä. Tätä marssijärjestystä kannattaa miettiä seuraavalla kerralla hieman paremmin. Tärkeintä kuitenkin on, että kaikki pormestariohjelman keskeiset tavoitteet tulevat mukaan joko strategiaan tai sitten palvelusuunnitelmiin.

SDP:n valtuustoryhmä tukee visiota ”Tekemisen kaupunki”. Se kuvaa hyvin Tampereen kuuluisaa brändiä tekemisestä. Tampereella osataan tehdä päätöksiä, ja yleensä aina oikeita. Olemme olleet aina rohkeasti etukenossa ja valmiita kokeilemaan uusia asioita. Näistä esimerkkeinä mm. pormestarimalli ja allianssimalli.

Sitten ryhmämme huomioita painopisteisiin:

Yhdenvertaiset yksilöt:

  • Tavoitteisiin pitäisi lisätä kohta yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyydestä.
  • Köyhyydestä ei puhuta mitään, vaikka se koskettaa yli 30 000 tamperelaista. Meidän pitäisi tavoitella köyhyyden alentamista, ja mitata sitä pienituloisten määrällä.
  • Pormestariohjelman tärkeä tavoite harrastustakuusta tulisi saada mukaan mittareihin. Myös pienituloisten perheiden lapsilla on oltava mahdollisuus harrastaa.
  • Ryhmämme ihmetteli Mitä teemme kohdan kirjausta ”Teemme kaupungista lapsiystävällisen”. Eikö kaupunki ole jo lapsiystävällinen? Meillä on käytössä lapsivaikutusten arviointi ja panostamme lasten hyvinvointiin ja osallisuuteen monella tapaa.
  • Koulutus on mukana osiossa, mutta sitä pitäisi korostaa enemmän. Koulutuksen merkitys on kaupungille aivan ratkaisevaa. Ilman 50 000 opiskelijaa toisella ja korkea-asteella Tampere ei olisi Tampere. Koulutuksen laadulle pitäisi myös kehittää mittareita.

Hiilineutraaleja tekoja

  • Hiilineutraalius tavoitteen saavuttamisen kannalta on tärkeää panostaa myös ihmisten sujuvaan arkeen. Kaavoituksessa on suosittava täydennysrakentamista ja sekoittunutta kaupunkirakennetta, jossa asuminen, palvelut ja työpaikat löytyvät samoilta alueilta. Peruspalvelut on oltava sujuvia ja niiden on oltava helposti saavutettavia. Asuinalueiden joukkoliikenne- ja kevyenliikenteenyhteydet keskustaan ja muihin alueisiin on oltava kunnossa jne.

Tulevaisuuden edelläkävijyyttä

  • On hyvä, että työ ja työllisyysasiat ovat vahvasti mukana osiossa. Työn korrelaatio hyvinvointiin ja työllisyyden korrelaatio kaupungin talouteen olisi hyvä näkyä vielä paremmin.

Yleisellä tasolla totean vielä, että kansainvälisyys mainitaan esimerkki tavoitteissa vain kerran. Kansainvälisyys on kuitenkin aina ollut ja tulee olemaankin kaupungin elinehto. Se pitäisi näkyä eri tasoilla strategiassa.

Kaupunginvaltuusto 20.9.2021
Pekka Salmi (sd)
Valtuustoryhmän puheenjohtaja