SDP Tampere | Johanna Loukaskorpi

Varhaiskasvatuksessa vähennetään hankintojen kemikaalikuormitusta

Keskiviikkona 4.11. edustin apulaispormestarina etätilaisuudessa Tampereen kaupunkia ja sain kunnian allekirjoittaa kaupungin puolesta haitallisten aineiden vähentämiseen varhaiskasvatusympäristössä tähtäävän hankintojen Green deal -sopimuksen. Valtion puolesta allekirjoittajana toimivat ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru. Sopimuksen allekirjoittivat Tampereen lisäksi Helsinki ja Vantaa. Helsinkiä tilaisuudessa edusti apulaispormestari Pia Pakarinen ja Vantaata kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

Tampereen strategiassa 2030 yhdeksi tärkeäksi toimintatavaksi asetetaan vastuullisuus. Strategissa todetaan, että kannamme vastuuta hyvinvoinnista ja ympäristöstä toimimalla ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Pitkän aikavälin strategiassa ja valtuustokautta ohjaavassa Lauri Lylyn pormestariohjelmassa korostuu se, että kaikelle oppimiselle halutaan taata terveelliset ja turvalliset olosuhteet. Tätä olemme pormestarin kanssa yrittäneet monin tavoin tällä kaudella edistää.

Kestävään elämäntapaan ja vastuullisuuteen toimintatapana kuuluvat kaupungin näkökulmasta merkittävästi hankinnat ja niihin liittyvä osaaminen. Tampereen kaupungin pyrkimyksenä on tehdä hankintoja vastuullisesti, parantaa hankintojen vaikuttavuutta sekä panostaa hankintaosaamisen kehittämiseen. Green deal toimii lapsiin kohdistuvan kemikaalikuormituksen vähentämisessä ja turvallisen oppimisympäristön luomisessa hyvänä työkaluna tarjoamalla kaupungille vahvaa kemikaaliasiantuntemusta.

Valitettavasti lainsäädäntö ei aina riitä suojelemaan ihmisten terveyttä ja ympäristöä kemikaalien haitoilta ja varsinkin lapset ovat erityisen herkkiä haitallisten kemikaalien vaikutukselle. Kemikaalien kieltäminen lainsäädännön kautta on myös hidasta ja vaatii usein erityisen vahvaa näyttöä terveyshaitoista. Samaan aikaan uusia kemikaaleja tulee markkinoille. Kemikaaleihin liittyvien vaatimusten asettaminen etenkin päiväkoteihin tehtävissä hankinnoissa on kuitenkin tunnistettu merkittäväksi keinoksi vähentää kemikaaleihin liittyviä riskejä lasten terveydelle.

Valtio ja suuret kaupungit sitoutuvat yhteisellä sopimuksella edistämään sitä, että varhaiskasvatuksen hankinnoissa pyritään jatkossa tietoisesti vähentämään kemikaalikuormaa ja mahdollistamaan varhaiskasvatusikäisille lapsille turvallisia ja puhtaampia oppimis- ja kasvatusympäristöjä. Ministerit Krista Kiuru ja Krista Mikkonen korostivat tilaisuudessa suurten kaupunkien tiennäyttäjäroolia ja edelläkävijyyttä. Ministeri Kiurun mukaan hankintojen turvallisuus tulee asettaa korkealle varhaiskasvatusympäristössä.

Green deal -sopimus edistää hienolla tavalla Tampereen kaupunginhallituksen 31.8.2020 hyväksymän Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan kestävän kulutuksen toimenpiteitä. Tampere on tiekartassa sitoutunut muun muassa materiaalien hankinnoissa ottamaan huomioon ilmasto- ja muita ympäristövaikutuksia ja lupautunut asettamaan vaatimuksia hankintojensa hiilidioksidipäästöille, kierrätettävyydelle, haitallisille aineille ja muille kestävän kehityksen näkökohdille. Tälle vuodelle yhtenä konkreettisena tavoitteena tiekartassa mainitaan kasvatus- ja opetuspalveluissa ympäristöministeriön Green deal -sopimus. Hankintojen kestävän kehityksen teemoissa korostuu myös toimiva yhteistyö kaupungin muiden asiantuntijaorganisaatioiden, kuten Tuomi Logistiikan ja Pirkanmaan Voimian kanssa.

Johanna Loukaskorpi
apulaispormestari
sivistyspalvelut ja sosiaali- ja terveyspalvelut