Tärkeimmät vaalit käydään nyt!

Maailma on muuttunut muuallakin kuin rapakon takana. Faktojen uskottavuutta horjutetaan somessa ja median uskottavuus kyseenalaistetaan kaikkialla. Mitkään vaalit eivät ratkaise tätä ongelmaa.

Näyttää siltä, että jakautuminen jatkuu. Rienauspolitiikka on nähtävissä myös eduskunnassa ja valtuustoissa kautta maan. Ilmeistä on, että epäasiallinen kielenkäyttö ja likaiset hyökkäykset eivät hetkessä lopu.

Voisiko Tampere olla poikkeus? Voisiko järkevä ja asiallinen puheenparsi kuitenkin voittaa?

Tulevat kuntavaalit ovat kuntalaisen näkökulmasta kaikkein tärkeimmät vaalit. Kuntalaisilla on hyvä mahdollisuus vaikuttaa lähiympäristönsä asioihin, sillä valtuustoon ja lautakuntiin valitut päättäjät tekevät päätöksiä, jotka vaikuttavat jokaisen elämään.

Vaalit ovat demokratian selkäranka.

Kiinnostavaa tietysti on, miten puolueet vaaleissa menestyvät. Yhtä oleellista on, että puhuttaisiin politiikasta ja itse asioista, kerrotaan selkeästi puolueen ja omista näkemyksistä. On keskusteltava, haastettava ja perusteltava väitteet. Uusien avauksien tekeminen on välttämätöntä. Ehdokkaan ja päättäjän on kuunneltava, mistä ihmiset unelmoivat, mistä he ovat huolissaan, mitä he pelkäävät.

Politiikan pintakuohut ovat asia erikseen, mutta niihinkin on hyvä ottaa aktiivisesti kantaa.

Kohtaamiset vaalimökeillä saattavat jäädä ensi vuonna vähäisiksi. Siksi somessa tapahtuvien kohtaamisten merkitys kasvaa. Some on digiajan tori, älä käännä siellä kenellekään selkääsi, vaan kuuntele ja keskustele.

Ehdokkaaksi asettuva tekee huomattavan määrän työtä, joka joillakin on jo hyvässä vauhdissa. Valituksi tuleva kuntapäättäjä jatkaa sitä työtä ja tekee varmasti parhaansa ajaessaan kuntalaisten asioita.

Vaalit tulevat ja menevät, näköpiirissä on aina uusia vaaliponnistuksia.

Vaikka demokratia ei ole täydellinen tapa hoitaa yhteisiä asioita, se on kuitenkin paras mahdollinen tapa. Siihen kuuluu myös mainio ajatus, jota ei aina tule muistaneeksi: demokratiassa jokainen saa tilaisuuden äänestää ketä haluaa.

Jyrki Liikka, vapaa toimittaja, SDP:n valtuustoryhmän tiedottaja