Tampere rakentaa tulevana vuonna kouluja ja päiväkoteja 80 miljoonalla eurolla

Tampere osoittaa näin olevansa lapsiperheystävällinen myös investointisuunnitelmissaan. Haitallisista sisäilmaongelmista halutaan päästä eroon, ja lapsimäärän kasvu ja uudet asuinalueet edellyttävät uusien tilojen rakentamista. Urakkaa tulee riittämään vielä ensi vuoden jälkeenkin. Jokaiselle lapselle tulee taata paras päiväkoti ja paras lähikoulu.

Koulurakentaminen on valtakunnallinenkin ilmiö. Pieniä kyläkouluja lakkautetaan ja suuntauksena on siirtyä isoihin yhtenäiskouluihin. Koulurakentaminen on miljardiluokan bisnestä, jota ei aina ohjaa oppilaan paras vaan liikevoitto. Kunnilla on vapaat kädet päättää, minkälaisia tiloja rakennetaan ilman opetussuunnitelmaan perustuvaa Opetushallituksen ohjeistusta. Konsultit ovat ahkerasti liikkeellä markkinoimassa ns. avoimia oppimisympäristöjä, joista on hyvin ristiriitaisia kokemuksia käytännössä.

Tilojen suunnittelu on erityisen tärkeää. Tilojen tulee kestää ajan hammasta ja niiden tulee mahdollistaa varhaiskasvatuksen ja opetuksen laadukas arjen toiminta. Prosessiin tulisi ehdottomasti ottaa mukaan tulevat käyttäjät eli opettajat ja oppilaat, koska olemme sitoutuneet lapsinäkökulman huomioonottamiseen päätöksenteossa. Tämä lisää hyvinvointia. Pelkkä kuuleminen ei riitä, vaan ideat ja todetut epäkohdat on vietävä käytäntöön ja korjattava. Vuoropuhelu eri sidosryhmien kanssa on välttämätöntä. Rakennustoimen ja sivistystoimen dialogi tulee olla aktiivista. On mahdollista suunnitella tiloja, joissa yhdistyvät yhteisöllisyys ja yksilöllisyys, mukavuus ja terveellisyys sekä uudenaikaisuus ja perinteisyys. Tilat on mahdollista rakentaa toimiviksi ja muokattaviksi, niin että kaikki erityispiirteet voidaan ottaa huomioon.

Tutkimustietoakin on jo saatavilla suunnittelun tueksi. Mm. Jyväskylän yliopistossa on kehitetty uusia työkaluja oppilaiden, opettajien ja suunnittelijoiden yhteistyölle vanhojen tilojen korjaamiseksi ja uusien rakentamiseksi. Toivottavasti näihin ehditään perehtyä ja ne otetaan käyttöön.

Jos suunnittelua ei tehdä huolella, saadaan tiloja, joiden muuttaminen on myöhemmin vaikeaa tai mahdotonta. Rakennustekniikan pitää olla myös laadukasta. Valitettavan usein vastavalmistuneissa tiloissa törmätään jopa vesivahinkoihin. Rakennusvalvonnan pitää olla riittävää ja asiantuntevaa. Rakennusten elinkaaren tulee olla reilusti nykyistä pidempi.

Riitta Ollila (sd.), kaupunginvaltuutettu