Tampere palkittiin ikäystävällisestä teosta

Eläkeläiset ry palkitsi vuoden 2020 ikäystävällisenä tekona Tampereen kaupungin kotihoitajien pysäköintiluvasta. Tieliikennelain 1.6.2020 voimaan astunut uudistus mahdollisti sen, että kotihoidon pysäköintiluvan käyttöönoton voi nyt kunnissa toteuttaa. Eläkeläiset ry:n mukaan Tampere toimi tiennäyttäjänä puuttuen ripeästi pitkään puhuttaneeseen ongelmaan ja he korostivat palkinnon myöntämisperusteissaan, että Suomen muiden kaupunkien kannattaa ottaa mallia Tampereesta.

Vastaanotin eilen kaupungin puolesta Eläkeläiset ry:n ikäystävällinen teko -tunnustuksen. Olen erittäin iloinen tunnustuksesta, jonka valtakunnallinen eläkeikäisten järjestö myönsi Tampereen kaupungille. Meillä oli Tampereella suuri tahtotila ottaa sosiaali- ja terveyspalveluissa kotihoidon pysäköintitunnuksen käyttöön heti, kun tieliikennelaki sen vain mahdollisti.

Kotihoidon pysäköintitunnus ja kotihoitajien pysäköinnin helpottaminen työtehtävissä on ollut asia, jota Tampereen kaupungilla on pitkään selvitetty ja yritetty eri tavoin edistää. Edellinen kaupunkiympäristön apulaispormestari Pekka Salmi (SDP) pyrki muun muassa lisäämään asiassa yhteistyötä kiinteistöjen omistajien kanssa. Yhteistyössä ikäihmisten palveluiden ja pysäköinnin valvonnan kanssa suunniteltiin tuulilasiin kiinnitettävä Kotihoito-lappu. Kiinteistöliitto suositteli kaikille jäsenilleen, että ne suhtautuisivat myönteisesti menettelyyn, jossa kaupungin kotihoidon työntekijät voisivat pysäköidä lyhytaikaisesti kiinteistön pihalla lupalapun turvin ilman sakon uhkaa. Asia ei kuitenkaan edennyt täysin toivotulla tavalla, vaan vain pieni osa asunto-osakeyhtiöstä ilmoitti sallivansa pysäköinnin kotihoidolle.

Nykyinen pääministeri Sanna Marin (SDP) käynnisti liikenne- ja viestintäministerikautensa alussa selvityksen maksuttomasta pysäköinnistä kotihoidon työntekijöille ja tämän selvitystyön pohjalta tieliikennelain muutoksen vei loppuun liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (SDP). Tarvittiin kaksi demariliikenneministeriä, että kotihoidon pysäköintiongelmat saatiin koko maassa ratkaistua. Olen myös erittäin tyytyväinen, että saatoimme Tampereella ottaa tunnuksen käytäntöön lähes heti, kun uuden tieliikennelain muutokset tulivat voimaan.

Väestön ikääntyessä kaupunkien toiminnassa ikäystävällisyys on yhä tärkeämpi asia. Ikäystävällisyyttä voidaan edistää monin eri tavoin mm. tukemalla iäkkäiden kotona asumista, heidän osallisuuttaan, huolehtimalla asuinympäristöjen esteettömyydestä ja palveluiden saavutettavuudesta.

Ikäihmisten hoitaminen mahdollisimman pitkään kotona on yksi Tampereen kaupungin keskeisiä ikäihmisten palveluiden tavoitteita. Kotihoidon lähihoitajien työtä erityisesti isoissa kaupungeissa on kuitenkin haitanneet pysäköintiongelmat. Kotihoidon lähihoitaja on saattanut käyttää enemmän aikaa pysäköintipaikan etsimiseen kuin itse hoitotyöhön. Näin asia ei pitäisi olla. Pahimmillaan hoitotyön seurauksena on odottanut vieläpä parkkisakko auton ikkunalasissa. Onneksi tieliikennelain muutoksen vuoksi tämäkin asia on nyt korjaantunut. Kuntalaisilta ei ole tullut asiasta negatiivista palautetta, joten pikainen käyttöönotto kotihoidon pysäköintitunnuksen osalta on sujunut hyvin.  

Tampereen kaupungilla on aikomuksena laajentaa pysäköintitunnusten käyttöönottoa nopealla aikataululla myös kaupungin ulkopuolisille palveluntuottajille ja näin taata myös niiden työntekijöille yhdenvertaiset mahdollisuudet. Selvitystyö näiden palveluiden osalta on parhaillaan käynnissä.

Kirjoitukseni lopuksi haluan toivottaa kaikille lukijoille hyvää ja turvallista itsenäisyyspäivää kaikille!

Johanna Loukaskorpi, apulaispormestari, sivistyspalvelut ja sosiaali- ja terveyspalvelut