Reilun työn Tampere

Työllisyyteen on panostettava. Tampereen on osallistuttava työllistämispalveluihin tiiviissä yhteydessä työvoimaviranomaisten kanssa. Yhteistyö mahdollistaa tehokkaammat toiminnot ja niiden paremman kohdentamisen. Tampereen hyviä tuloksia tuottanut työllisyyskokeilu  jatkuu 1.3.2021 alkaen ja sen on muututtava pysyväksi.

Elinvoimainen, kehittyvä kaupunki houkuttelee yrityksiä. Nopeaa kasvu tavoittelevien, ketterien yritysten perustamista (ns. start-up -yritykset) on tuettava. Tuen on löydyttävä helposti ja nopeasti.

Kaupungin, yliopiston ja ammattikorkeakoulun sekä muiden oppilaitosten yhteistyötä on tiivistettävä. Ammattikoulutuksen on vastattava elinkeinoelämän tarpeita. Kaavoitusta on nopeutettava ja sen toiminnassa on otettava huomioon myös pienten ja keskisuurten yritysten tarpeet.

Monipuolisen, kohtuuhintaisen asuntotuotannon rakentamisesta ja toimivien, houkuttelevien asuinalueiden kehityksestä on huolehdittava. Kaavoituksella on ohjattava rakentamista monenkokoisiin asuntoihin, vaikka yhden hengen talouksien määrä kasvaisikin. Asuinalueiden eriytyminen on estettävä. Eri asumismuotoja, omistus-, vuokra- ja yhteisasumista on oltava kaikilla asuinalueilla.

Toimiva julkinen liikenne sekä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen ovat avainasemassa tulevaisuuden Tampereella. Ne ovat sekä veto- että pitovoimatekijöitä. Raitiotietä on jatkettava ympäryskuntiin, lähijunaliikennettä lisättävä ja päärata perusparannettava. Pidemmän aikavälin tavoitteena on oltava suoran ja nopean junayhteyden avaaminen Tampereelta Pietariin. Kaupungin omaa ajoneuvokalustoa on uudistettava ympäristöystävällisemmäksi.

Äänestä SDP:n ehdokasta!