Pidetään huolta Tampereesta. Tampere pitää huolta meistä.

Kutsumme kaikki tamperelaiset rakentamaan kaupungistamme yhä
parempaa paikkaa asua, opiskella, tehdä työtä, kasvattaa perhettä, viettää
eläkepäiviä ja elää laadukasta arkea ja hyvää elämää.

Poikkeuksellinen aika ja alati muuttuva maailma pakottavat myös
kotikaupunkimme muuttumaan, etsimään omaa sijaansa ja uudistamaan
toimintatapojaan.

Haluamme rakentaa virkeän, elinvoimaisen ja avoimen kaupungin, joka
houkuttelee laadukkailla palveluillaan ja tarjoaa kunnollista työtä ja
koulutusta. Tampereen, jossa on vilkas kulttuurielämä ja eteenpäin
katsova ilmapiiri. Haluamme Tampereen, joka on hyvä paikka elää, yrittää
ja toteuttaa itseään kaikissa elämänvaiheissa.

Me sosialidemokraatit turvaamme palvelut, panostamme työllisyyteen ja
kehitämme elävää, toimivaa ja houkuttelevaa kaupunkia.

Hyvä elämä 2030-luvun kaupungissa voi rakentua vain kestävän kehityksen
varaan.  Ympäristö, ihminen ja talous on otettava tasavertaisesti huomioon
päätöksenteossa ja kaikessa toiminnassa. Tampereen on oltava kaupunkina
oikeudenmukainen, ympäristöä kunnioittava ja taloudellisesti vahva. Näin
voidaan turvata kukoistava ja parempi elinkeino- ja kulttuurielämä sekä
laadullisesti ja määrällisesti hyvät palvelut, jotta kaupunkimme kasvaa ja
kehittyy myös tulevaisuudessa.

Kaupunki pitää investoinnit kohtuullisella, mutta riittävällä tasolla kasvun
ja kehityksen turvaamiseksi. Menokehitys pidetään maltillisena. Myös
digitalisaatiota edistetään, hallintoa kevennetään edelleen ja tarpeetonta
tilaomaisuutta myydään.

Tulevan valtuustokauden aikana sosiaali- ja terveysuudistuksen alkuperäiset
tavoitteet palvelujen parantumisesta, eriarvoisuuden vähenemisestä ja
talouden tasapainosta on toteutettava. Tulevaisuuden Tampereen tehtävänä
on elinympäristön, elinkeinoelämän, koulutuksen, kulttuurin ja palveluiden
turvaaminen ja kehittäminen.

Tampere turvaa elinikäisen oppimisen varhaiskasvatuksesta peruskoulun kautta
ammatilliseen koulutukseen ja lukioihin ja edelleen korkeakoulutukseen ja sen
jälkeen mahdollisuuden jatkuviin aikuisiän opintoihin.

Panostamme kulttuuriin ja takaamme kaikille tamperelaisille kulttuurisen
osallistumisen mahdollisuudet ympäri kaupunkia.

Ennen kaikkea Tampere on osallistava, demokraattinen ja avoin kaupunki, jossa
jokainen voi toteuttaa itseään, osallistua ja elää turvallisesti.

Tähän työhön me sosialidemokraatit lähdemme luottaen kaikkiin tamperelaisiin
– yhdessä luomme hyvän elämän mahdollisuudet meille kaikille.

Äänestä SDP:n ehdokasta!