Parempaa pyöräilyä Tampereella

Kuvittele raikasta ilmavirta kasvoillasi. Maisema vaihtuu mukavaan tahtiin matkaa tehdessäsi. Mielessäsi muistelet edellisen päivän töitä sekä sitä, mistä tänään on tarkoitus työpäivä aloittaa.

Keksit ehkä yllättäen ratkaisun jo jonkin aikaa mieltä askarruttaneeseen asiaan. Saatat pysähtyä ja kirjata sen muistiin tai soittaa jollekulle kertoaksesi ideasta. Perille päästyäsi olet täynnä energiaa ja valmiina ryhtymään päivän töihin. Näin on aina silloin, kun pääsen polkemaan työmatkani, 10 kilometriä Hervannasta Tampereen keskustaan.

Tampereen kaupungin strategiassa “Inhimillinen ja vetovoimainen Tampere” on kirjattuna, että kaupungin ydinkeskustan on oltava saavutettavissa kaikilla kulkumuodoilla kävelystä yksityisautoihin. Pyörätieverkostoa onkin viime vuosina paljon parannettu. Strategiassa mainittu laadukas pyöräväylä Hervantaan on osin toteutunut ja jatkoa on tulossa. Nyt väylä kulkee raitiolinjan ja kävelytien välissä jonkin matkaa ja sitten muuttuu yhteiseksi kävelyn kanssa. Rakentamista tarvitaan vielä lisää, jotta kävely ja pyöräily saadaan koko matkalta erotettua toisistaan.

Tärkeää on myös se, että kävelijöille ja pyörällä kulkeville olisi omat, selkeästi merkityt kaistat

Tampereella tarvitaan vielä muuallakin paljon pyörätieverkoston parantamista. Pyöräteiden suunnittelussa ja rakentamisessa tulee huomioida kulkuyhteyksien jatkuvuus, turvallisuus, sujuvuus, esteettömyys ja viihtyisyys. Suunnittelun lähtökohtana tulee olla ihminen ja ihmisen luontainen toiminta. Pyöräilyn ideaan ei kuulu se, että välillä tullaan alas satulasta ja talutetaan. Ei autoilijakaan nouse välillä kävelemään autonsa vierellä. Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen tulee olla sellaista, että se houkuttelee liikkumaan jalkaisin ja pyörällä. Näin tuetaan kestävää kehitystä.

Tärkeää on myös se, että kävelijöille ja pyörällä kulkeville olisi omat, selkeästi merkityt kaistat. Tarvitaan leveämpiä kevyenliikenteen väyliä. Talvella tarvitaan laadukasta kunnossapitoa. Viime vuosien talvina pyöräteiden kunnossapito on vaikuttanut oleva kovin haasteellista, oli lunta sitten vähän tai paljon. Pyörätiet ovat usein pehmeitä ja alusta pettää pyörän alla. Kun tällainen pehmeä väylä sitten jäätyy, niin siihen muodostuu ikäviä polanteita. Ne saavat pyörän heittelehtimään pelottavasti. Polanteet rouhitaan usein sellaisella terällä, jonka leveys sattuu olemaan samaa luokkaa kuin pyörän rengas, joten pyörätie on edelleen pyöräilijälle vaarallisesti uritettu. Tarttis siis tehdä jotain!

Kävely ja pyöräily edistävät terveyttä ja lisäävät mielen virkeyttä

Olen nähnyt vaikuttavan dokumentin siitä, miten Oulussa hoidetaan pyöräteiden kunnossapito ympäri vuoden, ymmärtääkseni parhaiten maailmassa. Pitäisiköhän mennä sieltä ottamaan oppia? Oulussa voivat kaikenikäiset kuntalaiset polkea ympäri vuoden kouluun tai töihin. Tampereella nykyinen resurssi ei selvästi riitä. Kalustoa tulee uusia, jotta se olisi tehokkaammassa käytössä. Nyt saattaa jokin laite olla pois viikkoja, kun tarvittavaa hajonnutta osaa valmistetaan. Tämä aika on pois tehokkaasta kunnostustyöstä.

Kulkemisen tulee olla esteetöntä kaikkina vuodenaikoina

Kävely ja pyöräily edistävät terveyttä ja lisäävät mielen virkeyttä. Ne ovat myös kestäviä tapoja kulkea paikasta toiseen. Tutkitusti jalan tai pyörällä kulkeva on hyödyksi myös liike-elämälle. Vaikka kävellen ja pyörällä liikkuvat tekevät kerralla pienempiä ostoksia kuin autolla liikkuvat, niin he kuitenkin vierailevat liikkeissä autoilijoita useammin. Vuonna 2018 kävely osuus kulkutavoista oli 31 % ja pyöräilyn vain 9 %. Näissä on varaa nostaa paljonkin. Määrien lisääminen tapahtuu vain olosuhteita parantamalla. Hyvin kunnossa pidetty kevyenliikenteen väylä mahdollistaa helpon kulkemisen myös rollaattoria apunaan käyttäville, pyörätuolilla kulkeville sekä lastenvaunuja ja -rattaita työntävälle.

Valtuutettuna haluan vaikuttaa siihen, että vanhemmat voivat saattaa lapsensa varhaiskasvatukseen, koululaiset kulkea kouluun, opiskelijat oppilaitoksiin ja työtä tekevät töihin tai kuka minnekin, kävellen tai pyörällä sujuvasti sekä turvallisesti. Kulkemisen tulee olla esteetöntä kaikkina vuodenaikoina.

Iloisia kilometrejä jokaiselle!

 

Eija Kamppuri

varavaltuutettu (sd.)

työmatkapyöräilijä ympäri vuoden