Menettelytapasopimus antaa askelmerkit neuvotteluiden käynnistämisestä kuntavaalien jälkeen

Tänään allekirjoitettiin menettelytapasopimus kuntavaalien jälkeisestä yhteistyöstä ja luottamuspaikkojen jaosta Tampereella. Sopimuksen allekirjoittivat SDP, Kokoomus, Kristillisdemokraatit, RKP, Vihreät, Vasemmistoliitto ja Keskusta.

On hyvä, että menettelytavoista sovitaan ennen vaaleja. Avoimesti ja yhteisesti sovitut askelmerkit poliittisen yhteistyön ja luottamuspaikkajaon osalta luovat luottamusta ryhmien välille, sanoo SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Pekka Salmi.

Sopimuksen mukaan vaalituloksen perusteella suurin valtuustoryhmä, vaaleissa eniten ääniä kerännyt lista, käynnistää neuvottelut. Neuvotteluihin kutsutaan kaikki valtuustopaikkoja saaneet ryhmät.

Vaalien jälkeiset neuvottelut aloitetaan ryhmien yhteisellä tapaamisella ja vaalituloksen toteamisella vaali-iltana klo 23.00 Tampereen kaupungin virastotalolla.

Varsinaiset neuvottelut käynnistetään vaalien jälkeisenä päivänä klo 10.00.

Keskeinen uusi elementti sopimuksessa on ryhmien sitoutuminen kunnioittamaan vaalitulosta paikkajaossa, vaikka ryhmien välillä tapahtuisikin siirtymiä. Ryhmien asema perustuu kansalaisten antamaan mandaattiin eikä pelin politiikkaan, Salmi sanoo.

Valtuuston valitsemien toimielinten paikkajako suoritetaan suhteellisuusperiaatteen mukaisesti siten, että suhteellisuus lasketaan valtuuston valittavista luottamustoimipaikoista ryhmien koon mukaisesti. Tällöin vaalitulos määrittelee kullekin ryhmälle tulevan paikkamäärän. Vaalien jälkeen mahdollisesti tapahtuvia siirtymiä ryhmien välillä ei huomioida.

On harmillista, että perussuomalaisten ja sitoutumattomien valtuustoryhmät eivät tulleet mukaan sopimukseen. Esteenä tälle oli nimenomaan ns. loikkaripykälä. He eivät halunneet sitoutua vaalituloksen kunnioittamiseen, ja se on perin valitettavaa, kommentoi Salmi.

Pormestariryhmittymä muodostetaan niiden ryhmien toimesta, jotka hyväksyvät pormestariohjelman. Vaalituloksen perusteella suurimman valtuustoryhmän eli vaaleissa eniten ääniä keränneen listan pormestariehdokas johtaa ohjelmaneuvotteluita.

Pormestarin ja apulaispormestareiden paikat jaetaan yhteisesti neuvotellen pormestariryhmittymän kesken.

Muut kaupungin luottamushenkilöpaikat jaetaan kaikkien valtuustopaikkoja saaneiden ryhmien kesken.

Omalta osaltani haluan kiittää vastuullisia ryhmiä hyvästä yhteistyöstä sopimuksen aikaansaamiseksi, Salmi lisää.

Teksti: Jyrki Liikka