Liimola: kaikki muuttui hetkessä

Tampereen kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston jäsen Anne Liimola elää koronan aikaa paitsi luottamushenkilönä, niin myös päiväkodin johtajana. Liimolan mukaan ”elämme kuin scifi-elokuvassa tai näemme pahaa unta, josta haluaisimme herätä”.

Päiväkotien merkitys on korostunut ja alan työntekijöiden rooli on huomattu. Alalla toimitaan nytkin luovasti ja joustavasti. Tällaisina aikoina on oleellista, että lapsien päivärytmi ja rutiinit säilyvät kotona ja päiväkodissa, Liimola sanoo.

Anne Liimola on siis paitsi kuntapoliitikko, niin myös päiväkodin johtaja. Hän on mielissään Tampereen kyvystä ja halusta tehdä nopeita päätöksiä jopa ennen kuin maan hallitus on ohjeistanut.

– Mielestäni nyt pitääkin toimia ennakoidusti ja kaupungin johtavat virkahenkilöt ovat suoriutuneet hyvin. Esiopetuksessa toteutuu etäopetus ja päiväkodeista ollaan myös yhteydessä niihin lapsiin, jotka ovat kotona. Yhteisöllisyys on oleellista nyt. Kaikki kiitos varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Myös lähiesimiehen rooli korostuu aikana, jolloin eletään päivä kerrallaan, Liimola toteaa.

Liimolan viesti on selvä: luottamus tulevaisuuteen on nyt oleellista. On tullut aika pysähtyä ja miettiä arvojamme.

– Kaikki muuttui hetkessä ja kun tästä selviämme ja uskon että niin tapahtuu, ajattelemme enemmän muita. Palaamme perusasioiden äärelle, jolloin vähemmän on enemmän. Eikö läheiset ja terveys olekin oleellista eikä jatkuva kiire ja kuluttaminen? Yhdessä vietetty arki on merkityksellistä.

– Luonnon merkitys korostunee jatkossa ja toivottavasti myös entistä enemmän kotimaisuus ja lähituotanto. Meidän tulee pitää huolta omavaraisuudestamme. Itsekkyyden aika olkoon ohi, sanoo Liimola.

Yhteiskuntaa koetellaan

Vaikka Tampereen kaupunki saa hyvän arvion, niin Liimola toivoo silti, että vältettäisiin koulujen ja päiväkotien yhdistämisiä. Näin on mahdollista estää sosiaalisten kontaktien lisääminen.

– Toivon koko sydämestäni, että ihmiset ihan aikuisten oikeesti välttäisivät nyt sosiaalisia kontakteja, sanoo Liimola.

Kuntatalouden haasteet ovat edessä, ja tasapainotus kestää kauan. Liimola sanoo olevansa vankkumaton hyvinvointivaltion kannattaja, joka uskoo tilanteesta selvittävän, koska ”me pidämme toisistamme huolta”.

Yhteiskuntaa koetellaan, toteaa Liimola.

– Meillä kansalaisilla on oikeuksia mutta myös velvollisuuksia, joten noudatetaan nyt meille annettuja ohjeita, jotka ovat meidän hyväksi määrätty. Toivon jokaiselle voimia tuleviin viikkoihin, tämä sota on haastava, koska vastustajasta emme tiedä kaikkea, mutta me selviämme, Liimola toteaa.

Varhaiskasvatus on lapsen oikeus

Varhaiskasvatuksessa on Liimolan mukaan tapahtunut viime vuosina paljon uuden lain myötä mutta myös sen myötä, että varhaiskasvatus on selkeästi osa kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuutta, sen vahva perusta.

Liimola muistuttaa varhaiskasvatuksen olevan kasvatusta, opetusta ja hoitoa, jossa korostuu lapsen osallisuus ja lapsilähtöisyys.

– Varhaiskasvatus on lapsen oikeus. Vain laadukkaalla varhaiskasvatuksella on vaikutusta.  Laatuun vaikuttaa lapsiryhmän koko ja koulutettu osaava henkilöstö, toteaa Liimola.

Liimolan mielestä on tärkeää, että Tampere on pitänyt kaupunginvaltuuston päätöksellä kiinni subjektiivisesta oikeudesta sekä lasten ja aikuisten suhdeluvusta. Kehitettävää silti löytyy.

– Lakiin tulisi saada kuitenkin tarkemmin kirjattua henkilökunnan ja lasten välinen suhdeluku ryhmäkohtaisesti. Toivoisin myös maksuttoman varhaiskasvatuksen laajentamista ainakin viisivuotiaisiin, sanoo Liimola.

Teksti ja kuvat: Ismo Alhoniemi