Johanna Loukaskorpi tiivistää Tukea vanhenemiseen -suunnitelman sisällön

Kaupunginvaltuuston kokouksen asialistalla 17.2. oli mm. ”Tukea vanhenemiseen – suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi ajalle 2020-2013”.