Haluaisin nähdä tulevaisuudessa sellaisen Iidesjärven, jossa luonto kukoistaa!

Tein valtuustoaloitteen Iidesjärven perhepuistosuunnitelmista luopumiseksi. Aloitetta käsiteltiin valtuuston kokouksessa 14.12.2020. Olin jo aiemmin, yli puoluerajojen käymieni keskustelujen pohjilta optimistinen, että aloitteeni saa muissa valtuutetuissa myönteisen vastaanoton.

Jätin kokouksessa seuraavan ponsiehdotuksen: ” Asemakaavaa valmisteltaessa luovutaan alueen perhepuistosuunnitelmista. Perhepuistolle etsitään sille paremmin soveltuva sijainti. Asemakaavan lähtökohdiksi ja tavoitteeksi otetaan Iidesjärven alueen kehittäminen luonnontilaisena sekä alueen luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja sen ennallistaminen.”

Toivomusponsi hyväksyttiin äänin 57 puolesta, 4 vastaan ja 6 tyhjää. Hienoa, että moni muukin valtuutettu kokee Iidesjärven suojelun olevan tärkeää.

Miksi sitten Iidesjärvi kaipaa suojelua ja ennallistamista? Iidesjärvi on niitä harvoja alueita Tampereen keskustan läheisyydessä, mikä on säästynyt rakentamiselta ja liialliselta ihmisen puuttumiselta luontoon. Toki alueella on heikkouksia ja paljon tehtävää alueen viihtyisämmäksi saattamisessa ja luonnon ennallistamiseksi. Alueella sijaitsee myös vanha kaatopaikka-alue, joka oman ja monen muidenkin asiaan perehtyneiden mielestä tulee jättää nykyiseen tilaansa. Haitallisten aineiden päätyminen järveen on liian suuri riski.

Oma näkemykseni ja visioni alueesta on sellainen, että Iidesjärveä kehitetään luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta. Kaikkia puistoja ei tule kehittää vain ihmisen viihdykkeeksi ja tarpeisiin. Nurmialueita on jo Tampereella riittävästi. Monet eläimet, kasvit ja hyönteiset ovat ihmisen liian ”steriilin” ja siistin viherrakentamisen vuoksi hätää kärsimässä.

Itse haluaisin nähdä tulevaisuudessa sellaisen Iidesjärven, jossa luonto kukoistaa: siellä on kotimaisilla kasveilla kukkivat niityt Nekalantien varrella, linnuille turvaksi pusikkoja ja ryteikköjä, hyönteisille otollisia alueita ja hyvät polut ja kulkuväylät myös ihmisille nauttia upeasta luonnosta, aivan keskustan sykkeen läheisyydessä. Luontoa ja sen ihmeitä seuratessa on äärimmäisen helppo ladata akkuja arjen koitoksiin tai vaikka opettaa lapsille luonnon arvostusta ja sen moninaisuutta.

En missään nimessä vastusta perhepuistohanketta sellaisenaan, mutta koen Iidesjärven olevan sille väärä paikka. Tampereelta löytyy huomattavasti parempia vaihtoehtoja perhepuistolle, kuten esimerkiksi Eteläpuisto tai Santalahti. Jätetään Iidesjärvestä lahja tuleville sukupolville ja ennen kaikkea elintilaksi sitä kiperästi kaipaaville eläinlajeille.


Ilkka Porttikivi, kaupunginvaltuutettu

Kuva: Ismo Alhoniemi