Esteettömyydestä pitää puhua enemmän

Tampereen yhdyskuntalautakunnan jäsen Kaisa Vatanen istuu Pyynikinharjun laella penkillä ja puhuu liikkumisen merkityksestä ja esteettömyydestä ikääntyville ihmisille. Hänen mielestä näihin sanoihin kiinnitetään liian vähän huomiota.

– Tarvitaan nykyistä enemmän rakentamisen ja kaupunkiympäristön esteettömyyteen huomion kiinnittävää suunnittelua, jotta kaikki pääsisimme liikkeelle ja nauttimaan myös ulkoilusta, Vatanen huomauttaa.

Tampereen strategian tavoitteena on sekä lisätä kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikenteen käyttöä että edistää tamperelaisten hyvinvointia muun muassa mahdollistamalla asuminen kotona tai palveluasunnossa mahdollisimman pitkään. Yhdyskuntalautakunnan jäsenen Kaisa Vatasen mielestä keskeinen kotona asumisen turvaava asia on mahdollisuus omatoimiseen liikkumiseen ja siten virkistäytymiseen ja omien asioiden itsenäiseen hoitamiseen.

– Strategiaan on kirjattu, että esteettömyyttä edistetään kaikessa toiminnassa. Ympäristö on esteetön silloin, kun se on kaikkien käyttäjien kannalta toimiva, turvallinen ja miellyttävä käyttää, Vatanen muistuttaa.

Esteettömyydellä on Vatasen mukaan suuri merkitys yhdenvertaisuuden toteutumisessa, mutta myös yleisesti koko kaupungin viihtyvyyden ja toimivuuden kannalta.

– Usein, kun mietitään ja parannetaan esteettömyyttä, tullaan parantaneeksi toimintaympäristöä kaikille, niin vammaisille, rattaiden tai polkupyörien kanssa liikkuville ja ihan kaikille muillekin.

Tampereella tehty töitä tasa-arvoisemman liikkumisen eteen

Vatanen muistuttaa, että Tampereella on tehty tällä vaalikaudella tehty paljon töitä sen eteen, että Tampereesta tulisi liikkumisen suhteen tasa-arvoisempi kaupunki, mutta paljon on vielä tehtävää.

– Tällä hetkellä esteettömyyteen vaikuttavat väliaikaisesti keskustan monet rakennustyömaat ja niiden muuttuvat liikennejärjestelyt, joilla toivottavasti saavutetaan parempaa, esteettömämpää kaupunkia, Vatanen sanoo.

Vatasen mielestä Tampereen tavoite lisätä kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikenteen käyttöä on tärkeää monen muun tavoitteen saavuttamiseksi. Ne ovat tärkeitä osia niin ilmastonmuutoksen hillitsemisemiseksi tehtävässä työssä kuin kansanterveyden kannalta.

– Se, että jokainen meistä pääsee ulos ja liikkeelle mahdollisimman helposti, tukee hyvinvointia ja terveyttä. Julkisessa keskustelussa kiinnitetään liian vähän huomiota liikkumisen merkitykseen, ja näin on erityisesti ikääntyvien ihmisten osalta. Tarvitaan nykyistä enemmän sekä rakentamisen että kaupunkiympäristön esteettömyyteen huomion kiinnittävää suunnittelua, jotta kaikki pääsisimme liikkeelle ja nauttimaan myös ulkoilusta, Vatanen toteaa.

Tampere on päättänyt esteettömien reittien tavoiteverkostosta, jonka tavoitteena on varmistaa esteettömien reittien olemassaolo ja ylläpito erityisesti keskusta-alueella. Vaikka esteettömyyteen Vatasen sanoin ”aika hyvin kiinnitetäänkin huomiota” kaupunkisuunnittelussa, on näihin tavoitteisiin pääsemisessä vielä tekemistä pitkäksi aikaa.

– Esteettömiä reittejä tehdessä kyse on monista asioista, esimerkiksi kulkupinnoista, suojatiemerkinnöistä, eri tienosien selkeästä erottelusta, portaista ja luiskista, valoista, kaivonkansista ja istuimista. Tavoitteisiin koitetaan päästä niin ratikka- ja muiden katuremonttien osana mutta myös esimerkiksi penkkien lisäämisellä reiteille, jotka ovat ikäihmisten päivittäin käyttämiä asiointireittejä, Vatanen sanoo.

Esteettömyys on SDP:lle tärkeä asia

Esteettömyyttä on suhteellisen helppo parantaa silloin, kun luodaan uusia alueita tai peruskorjataan vanhaa. Haastavampaa esteettömyyden parantaminen on Vatasen mukaan alueilla, jotka eivät ole tulevien vuosien korjaussuunnitelmissa.

SDP:lle esteettömyyteen liittyvät kysymykset ovat olleet tärkeitä, ja niiden eteen jatketaan töitä myös ensi kevään vaalien jälkeen.

– Tavoitteet ovat korkealla ja niiden eteen tehdään paljon töitä. Keskeistä onkin, että esteettömyyttä pidetään myös poliittisesti tavoiteltavana asiana tulevaisuudessakin. Mikäli tähän ei panosteta niin strategian tasolla kuin myös resursseissa, ei tavoitteisiin päästä. Työ on joka tapauksessa hidasta, joten sen pitää pysyä poliittisella agendalla pitkään valmistuakseen.

– Tällä valtuustokaudella Tampereella on aloitettu ja jatkettu monia katuhankkeita, joissa kävely ja pyöräily on otettu huomioon. On hienoa nähdä, kuinka keskusta-alue hiljalleen valmistuu tavalla, joka palvelee kävelijöitä ja pyöräilijöitä aivan eri tavalla kuin aiemmin, Vatanen sanoo.

Ympäristölautakunnassa on useasti kiinnitetty huomiota erityisesti liikkumisen turvallisuuteen. Risteysalueiden järjestelyiden, värien käytön ja rakennusmateriaalien valinnan kautta voidaan tehdä isoja parannuksia.

– Kävelypainotteisuuden lisääminen lisää myös viihtyisyyttä, mikä taas palvelee elinvoimaa ja kaupungin houkuttelevuutta, Vatanen huomauttaa.

Teksti ja kuvat: Ismo Alhoniemi