Anne Liimolan puheenvuoro kaupunginvaltuustossa 16.11.2020

Tampereen kaupunki on hakenut mukaan Unicefin Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyöhön ja toivottavasti pääsemme mukaan. Keskeistä tässä kehittämistyössä on varmistaa lapsen oikeuksien sopimuksen toteutuminen. Tämä sisältyy Tampere junior -kehitysohjelmaan, jonka visio on Tampere ‒ paras kaupunki kasvaa. Tämän vision toivon toteutuvan.

Vietämme lapsen oikeuksien viikkoa, lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus ja se tulevaisuus tehdään tänään, joka päivä. Panostamalla varhaisiin vuosiin, panostamme tulevaisuuteen, mutta ennen kaikkea varmistamme hyvää elämää. Talousarvion tavoitteissa on oleellista lasten ja nuorten hyvinvointierojen kaventaminen ja tämä meidän on varmistettava. Varhainen tuki on oleellista ja siihen tämä talousarvio myös panostaa.

Kaupunki haluaa olla myös ykkönen oppimistuloksissa. Miten näihin tavoitteisiin päästään?

Panostamalla varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen varmistamme hyvän perustan koko elämän aikaiselle oppimiselle. Lapsilla on oikeus oppia ja siihen he tarvitsevat rauhallisen ja turvallisen oppimisympäristön ja tämän me varmistamme talousarvion mukaisesti investoimalla päiväkotien ja koulujen uudisrakentamiseen ja peruskorjaamiseen; on päästävä eroon sisäilmakohteista ja on varmistettava muutenkin turvallisuus sekä henkinen että fyysinen.

Oleellista on myös, että ryhmäkoko on oppimista tukevaa, jotta opettajilla on tosiasiallinen mahdollisuus varmistaa lapsen ja nuoren mahdollisuus keskittyä oppimiseen. Oleellista on myös, että kaupunki varmistaa varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen kelpoisuuden omaavat opettajat ja hoitajat töihin kaupunkiin.

Valtuusto on päätöksellään varmistanut lapsivaikutusten arvioinnin päätöksenteon perustaksi. Tämä on muistettava kaikissa päätöksissä myös tässä talousarviossa. Toivottavaa onkin, että eri sektoreilla tämä muistetaan ja huomioidaan ensi vuonna entistä paremmin.

Lapset ja nuoret on huomioitu tässä talousarviossa, nyt on huolehdittava että asetetut tavoitteet toteutuvat.

Tampereen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä ja Kestävä Tampere 2030 ohjelma keskittyykin hiilineutraalisuuskartan toimeenpanoon ja seuraamiseen. Tämän tavoitteen säännöllinen raportointi on oleellista valtuutetuille.

Kestävä tulevaisuus lähtee pienistä teoista ja kaupungin omassa toiminnassa on entistä paremmin huomioitava Ekotuki-toiminta. Kaupunkiin on luotu hyvä toimintatapa jotta jokaisessa yksikössä toimisi Ekotuki-yhteyshenkilö. Kaupunki järjestää myös hyvää koulutusta ja myös henkilökunnan tietoisuutta  kaupungin tavoitteista on vahvistettu . Tämä kaikki pitäisi siis näkyä kaupungin yksiköiden toiminnassa. Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa toimii myös kestävä tulevaisuus vastuuhenkilöitä. Ilmastotavoitteet ja muutkin kestävän tulevaisuuden tavoitteisiin sitoutuminen alkaa jo  lapsuudessa.

Tampereella on parhaillaan menossa kaksi merkittävää kestävään kehitykseen kuuluvaa asiaa: Mun Tampere ja Luonnon monimuotoisuus. Mun Tampere liittyy osallistuvan budjetoinnin pilotointiin ja siihen on käytettävissä 450000 euroa.  Kysely rahojen kohdentamisesta on parhaillaan käynnissä.  Osallistava  budjetointi onkin hyvä saada pysyväksi toimintatavaksi Tampereella.

Toinen kysely johon voi vielä vastata, liittyy Tampereen luontoon ja LUMO – ohjelman toimenpiteisiin. Vastausaikaa on 18.11. asti. Kaupunginhallitus on hyväksynyt Luonnon monimuotoisuusohjelman eli LUMOn kuusi  tavoitetta vuosille 2021-2030. Nyt kysytään toimenpiteitä ohjelman tavoitteisiin.  LUMO ohjelma toteuttaa Kestävä Tampere 2030 linjauksia. Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa ja kertoa omat mielipiteensä. Vastuuta oman elinympäristönsä suhteen voi ottaa jokainen esimerkiksi vieraslajikkeita torjumalla.  Eipä muuta kuin osallistumaan näihin kyselyihin ja vaikuttamaan.

Tampereen vetovoimaisuus perustuu, uskon niin, entistä enemmän siihen miten edistämme kestävän kehityksen tavoitteita ja onnistumme tavoitteessamme olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Haluan vielä ottaa esille yhden upean asian. Tampere otti ilmastobudjetin käyttöön tämän vuoden talousarviossa ja ensi vuoden talousarviossa  ilmastobudjettia on edelleen täydennetty.  Tehkäämme päämäärätietoisesti työtä kohti hiilineutraaliuutta, ihan jokainen.

Anne Liimola, kaupunginvaltuutettu (sd.)