Aliedustettuja ihmisiä saadaan äänestyspaikoille tekemällä oikeudenmukaisuuden politiikkaa ja antamalla heille toivoa tulevaisuuteen

Tamperelaisen Arseniy Lobanovskiyn valinta puolueosastoksi oli Finlands Svenska Socialidemokraterna. Syy on selkeä.

Pärjään ruotsin kielellä sujuvammin kuin suomeksi. Myös ruotsin kielioppi on helpompi.

Lobanovskiya ei kuitenkaan innostanut pelkästään kieli.

Ryhmä on myös hyvien ideoiden lähde, lähellä ruotsalaista sosialidemokratiaa. Minuun on tehnyt vaikutuksen Olof Palmen rohkeus sekä antirasistinen lähestymistapa ja kansojen välinen yhteistyö.

Selvää on, että rohkeille ihmisille on yhä tilausta.

Tampereella meillä ei vielä ole ruotsinkielistä osastoa. Voisin ehkä tulevaisuudessa perustaa sellaisen, Lobanovskiy sanoo.

Lobanovskiy seuraa paljon kansainvälistä politiikkaa ja mitä tapahtuu Pohjoismaissa ja esimerkiksi Yhdysvalloissa.

On toivoa herättävää seurata, miten amerikkalaisessa politiikassa vasemmistolaiset pystyvät saamaan esille heidän prioriteettejaan ja toimimaan siinä ympäristössä. On henkeäsalpaava seurata, miten Demokraattisessa puolueessa Alexandria Ocasio-Cortez ja Bernie Sanders vaikuttavat presidentti Joe Bidenin hallintoon ja miten hallinto toimii.

Olen todella kiinnostunut siitä, miten puolueet toimivat puolueen sisällä

Esimerkkeinä ovat ilmastonmuutoksen torjumisen ohjelma ja suhtautuminen yksityisiin vankiloihin sekä minimipalkkaan.

Kaikki tietävät, että Yhdysvalloissa minimipalkka on häpeällisen matala. Tanskassa matalapalkkainen tienaa noin 22 dollaria tunnissa, Yhdysvalloissa se voi olla 9 dollaria.

Lobanovskiy on tohtorikoulutettava Turun yliopistossa ja hän kirjoittaa tällä hetkellä väitöskirjaansa. Aiheena on puoluepolitiikka.

Olen todella kiinnostunut siitä, miten puolueet toimivat puolueen sisällä. Millaisia prosesseja sisällä on ja millaisia strategioita puolueen sisäiset toimijat käyttävät.

Tutkimuksen lähtökohta on peliteoreettinen.

Tällä hetkellä rakennan peliteoreettista mallia, seuraavaksi kerään aineistoa, joka liittyy pohjoismaisiin ja suomalaisiin puolueisiin.

Lähteitä löytyy niistä paikoista, joissa sitä on jo olemassa, esimerkiksi Työväenarkistosta ja muista julkisista arkistoista.

Kaikki haluavat ymmärtää, miten toimimme porukassa. On tärkeää tietää, millaisia instituutioita erilaisissa organisaatioissa on ja miten yksilöt käyttävät instituutioita hyväksi.

Sosialidemokraattisessa puolueessa esimerkiksi Helsingissä järjestetään joka kerta vaalien alla jäsenäänestys.

Puolueen jäsenet äänestävät puolueen ehdokkaita ja sitten ehdokkaat asetetaan listalle. On mielenkiintoista mallintaa, millaisia strategioita heillä voi olla, kun he tekevät päätöstä puolueen ehdokkaista.

Tunnen, että jokainen ääni on tärkeä

Peliteoreettisen mallintamisen avulla saadaan tietoa, millaisia tilanteita voi tulla eteen.

Voimme tehdä ennusteita, mitä tulee tapahtumaan oikeassa tilanteessa. Huomionarvoista on myös se, että ymmärrämme paremmin, mitä tapahtui menneisyydessä.

Kiinnostavaa on myös tietää, miten äänestäjät toimivat ja ajattelevat. Esiin nousee monia kysymyksiä.

Ovatko poliittiset asenteet tärkeitä? Onko ehdokkaan persoonallisuus ja luonne tärkeä? Miten voisimme saada äänestäjiä äänestyspaikoille? Mikä innostaa äänestämään? Miten voisimme kasvattaa myös puolueen jäsenyyttä, hän pohtii.

Kunta on se toimija, joka vaikuttaa elämämme kaikkiin alueisiin enemmän kuin valtio tai hallitus

Lobanovskiy on mukana kuntavaaleissa SDP:n ehdokkaana ensimmäistä kertaa.

Velvollisuuden tunne ajoi mukaan. Tunnen, että jokainen ääni on tärkeä.

Hän kampanjoi aktiivisesti mm. Facebookissa ja Instagramissa.

Nämä vaalit ovat somevaalit, todennäköisesti ensimmäiset suomalaisessa historiassa. Myös Tik Tok on uusi media, jonka katta voisimme tavoittaa nuoria ihmisiä.

Lobanovskiy haluaa nimenomaan tavoittaa ihmisiä, jotka eivät tavallisesti äänestä.

Demokratian heikko kohta on se, että erityisesti kuntavaaleissa äänestysaktiivisuus on yleisesti varsin matala.

Tampereella 2017 kuntavaalien äänestysprosentti oli 59,3.

Suuri osa nuorista ei äänestä. Tai ihmiset, joilla on jonkinlaisia mielenterveysongelmia, fyysisiä vammoja tai päihderiippuvuutta. Eivätkä maahanmuuttajataustaiset, yksinhuoltajat eivätkä matalapalkkaiset ihmiset.

Kunta on se toimija, joka vaikuttaa elämämme kaikkiin alueisiin enemmän kuin valtio tai hallitus. Siksi olisi äärimmäisen tärkeä saada aliedustetut ihmiset mukaan kuntapolitiikkaan, Lobanovskiy lisää.

Teksti ja kuva: Jyrki Liikka