Valtuustoryhmän puheenjohtaja Pekka Salmen kannanotto Eteläpuistoon