Valtuustoaloite luonnonsuojelualueen perustamiseksi Iidesjärven alueelle

Valtuustoaloitteessa esitämme, että  Iidesjärven eteläinen rantaosuus Nekalantien ja järven välissä tulee säästää luonnonmukaisena, ennallistaa Nekalantien varressa olevat varikko- ja varastointialueet luonnon monimuotoisuutta lisäten ja perustaa Iidesjärven luonnonsuojelualue.

Kaupungin tilinpäätökseen sisältyy aina myös ympäristötilinpäätös, joka kertoo kaupungin panostuksesta ympäristön- ja ilmastonsuojeluun. Sen perusteella voidaan todeta, että kaupungin tulee entisestään huomioida luonnon- ja maisemansuojelu eli huomioida enemmän luonnon monimuotoisuutta.

Kaupunginhallitus hyväksyi 24.8.2020 luonnon monimuotoisuusohjelman (LUMO) tavoitteet vuoteen 2030. Ohjelman tavoitteet ovat:

  1. Kaupunkiluonto on monimuotoista ja ilmastonmuutokseen sopeutuvaa
  2. Uhanalaiset luontotyypit ja lajit on turvattu
  3. Ekologiset verkostot ovat toimivia ja kattavia
  4. Vesistöjen ja pienvesien tila on hyvä ja niiden eliöstö monimuotoista ja elinvoimaista
  5. Haitallisten vieraslajien torjunta on tehokasta ja toimivaa
  6. Asukkaat ja yhteisöt tuntevat lähiluontonsa arvot ja haluavat toimia niiden hyväksi

Luonnon moninaisuuden kannalta ja myös LUMOn ohjelman tavoitteiden toteutumisen kannalta Tampereen keskustassa oleva ainutlaatuinen lintujärvi tulee säilyttää luonnon monimuotoisuutta kunnioittaen.

Anne Liimola (sdp)             Ilkka Porttikivi (sdp)

Kuva: Ilkka Porttikivi